Historie

Firma byla založena jako společnost s ručením omezeným společenskou smlouvou ze dne 16. 11. 1992 a je evidována v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ke dni 27. listopadu 1992 v oddílu C, vložce 3303.

Na založení firmy se podílelo devět společníků. Tento počet měl být zárukou maximální zainteresovanosti na úspěšném chodu firmy a zajištění kvality poskytovaných služeb u získaných zakázek. Z organizačních důvodů se však toto složení neosvědčilo, proto došlo v roce 1994 k převodu obchodních podílů na jediného společníka. Změna tohoto stavu nastala v roce 2005, kdy přistoupil druhý společník a tato skutečnost stále trvá.

V roce 1996 firma zkolaudovala zrekonstruovaný objekt v ulici Pod Rybníčkem čp. 421 v Hlinsku skládající se z pěti jednotek, které jsou využívány jako zázemí firmy a k pronájmu nebytových prostor cizím subjektům.

V dlouhodobém plánu vedení firmy byl mimo jiné i podnikatelský záměr vybudování objektu pro prodej stavebních materiálů jak formou maloobchodu, tak velkoobchodu. Tento záměr byl úspěšně zrealizován zkolaudováním zděné novostavby objektu prodeje stavebnin s prodejní plochou 300 m2, provedením stavebních úprav na přilehlém skladu stavebních materiálů o rozloze 1200 m2 skladové plochy a v květnu 2000 zahájením prodeje širokého sortimentu stavebních materiálů. V souvislosti s rozšířením této obchodní činnosti firma zároveň cíleně vyřešila zajištění zásobování pro středisko staveb, kdy jsme schopni množstevními slevami, stálými a osvědčenými odběratelsko-dodavatelskými vztahy docílit konkurence schopných cen v nabídkových řízeních.

Od roku 2001 má firma úspěšně zaveden a trvale udržován a rozvíjen systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikát č. SMJ-2095/2008 vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol.s r.o. potvrzuje, že máme zavedený systém managementu jakosti pro následující oblasti činnosti:

 • provádění a rekonstrukce pozemních staveb
 • maloobchod a velkoobchod se stavebním materiálem
 • Jménem společnosti jednají a podepisují jednatelé Jaroslav Novák, Jaroslav Novák ml. a Luboš Novák. Každý z jednatelů jedná za společnosti navenek ve všech věcech samostatně.

  Dohled nad stavební činností firmy je zajištěn autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby – Pavlem Hladkým, který vlastní osvědčení o autorizaci č. 11653, vedeným v seznamu osob České komory autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem 0700512 s udělením autorizace ke dni 8. 9. 1995.

  Naším cílem je udržet si postavení, které odpovídá naší tradici a schopnostem, to znamená být vyhledávaným a spolehlivým partnerem investorů pozemních, inženýrských a průmyslových staveb, rekonstrukcí a modernizací všeho druhu.

  Nabízíme a předáváme jen kvalitní práci, odpovídající přáním a požadavkům zákazníka.

  Kategorie o nás:

  Galerie

  Náhled fotky
  ISO9001-2001

  Náhled fotky
  ISO9001-2001

  Náhled fotky
  Osvědčení o registraci

  Náhled fotky
  Osvědčení o autorizaci