Struktura zaměstnanců

Průměrný počet činí 40 zaměstnanců, z nichž nemalá část působí ve firmě od počátku jejího založení (rok 1993) a má za sebou řadu úspěšně dokončených staveb. V tomto počtu je zastoupena většina stavebních profesí (hlavní stavební výroba, pracovní obsluha stavebních strojů, obkladač, zámečník, tesař, truhlář, …).

Průměrný počet řídících pracovníků činí 5 zaměstnanců, což odpovídá organizačnímu řádu firmy a je v souladu s organizačním schématem společnosti RENOS s.r.o. ( viz. organizační schéma na pravo v galerii )

Specielní profese a případné dodávky technologií jsou řešeny dle požadavků investora prostřednictvím specializovaných firem (zabezpečovací a signalizační zařízení, vzduchotechnika a klimatizace, dodávky bazénů a výtahů, inteligence domu, ..). Tyto subdodavatelské práce jsou prováděny v rámci osvědčených smluvních vztahů a naše firma za provedené práce přebírá odpovědnost a garanci.

Jsme si vědomi, že konkurence v této oblasti je velmi vysoká. Vyvíjíme proto takové úsilí, aby naše firma patřila mezi dodavatele, kteří odvádějí vysoce kvalitní řemeslnou práci a dodržují sjednané termíny a ceny. Spokojený zákazník, který se k nám vrací s novými požadavky, je rozhodujícím měřítkem našich poskytovaných služeb.